Σχετικά με το έργο

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση έχει αυξηθεί, ειδικά στις νεότερες κοινωνικές ομάδες. Διακρίνεται όλο και περισσότερη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης εξτρεμιστικών ή βίαιων περιστατικών, προκύπτοντας ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν υπάρξει προγενέστερα σημάδια ή ενδείξεις  ή αν τα περιστατικά αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί από το άμεσο περιβάλλον ή την κοινωνία εν γένει.

Το DIVE IN στοχεύει να υποστηρίξει τοπικούς φορείς που εργάζονται με νέους ανθρώπους, ενισχύοντας τις γνώσεις και την ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν την ριζοσπαστικοποίηση (εστιάζοντας συγκεκριμένα στη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση).

Το DIVE IN θα παράγει καινοτόμο και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους προσαρμοσμένη εκπαίδευση που θα τους προσφέρει «σενάρια ζωής» καθώς και ένα διαδικτυακό κόμβο συνεργασίας για τους τοπικούς φορείς, διαθέσιμο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα να μοιράζονται τα διδάγματα τους και θα παράσχει περιθώρια για ανάπτυξη κοινών έργων πρόληψης με βάση την αντίστοιχη γνώση που έχει επιτευχθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο PR μας

Μάρτιος 2021

Σεπτέμβριος 2021

Noέμβριος 2021

φυλλάδιο / flyer

Οι συνεργάτες του έργου

Το έργο υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους:

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, Austria
– project coordinator

UNIVERSITY OF PATRAS and IASIS NGO, Greece
SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS, Spain
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, Italy

 
SSF Logo