Κύρια αποτελέσματα του προγράμματος

Τι είναι: Διαπολιτισμικότητα, Κοινωνική Ομάδα, Μέτρα Πρόληψης: Δημιουργία ενός σχεδίου / στρατηγικής για την Κοινωνική Συνοχή και Συνύπαρξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στην “οργάνωσή μου”, κατανόηση του Διαδικτύου ως πιθανής πόρτας εισόδου στον εξτρεμισμό, επικίνδυνη συμπεριφορά.

Πλαίσιο διδακτέας ύλης του DIVE IN

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στο ECVET και παρουσιάζει τις απαιτήσεις του DIVE IN σε συγκεκριμένες ανάγκες, καθώς και εκείνες που σχετίζονται με την παροχή εκπαίδευσης

DIVE IN επισκόπηση του πλαισίου

DIVE IN Κέντρο Εκπαίδευσης

με DIVE IN εκπαιδευτικό υλικό  και δικαιολογητικά για την κατάρτιση του εκπαιδευτή και την κατάρτιση ικανότητας των εκπαιδευτικών και των τοπικών φορέων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης DIVE IN αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων καθώς και πλατφόρμα επικοινωνίας (hub) για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη με στόχο τον διαμοιρασμό, την συζήτηση και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες του DIVE IN.